$வெளிவந்துவிட்டது ”மறுபாதி”யின் முதலாம் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்- மொழியாக்கக் கவிதைகளுக்கான சிறப்பிதழாக- தொடர்புகளுக்கு- marupaathy@gmail.com,தொலைபேசி-0094213008806$
மறுபாதி இதழ் பற்றிய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் எதிர்பார்க்கின்றோம். தொடர்புகளுக்கு -marupaathy@gmail.com தொலைபேசி-00212053751

தலையங்கம்

9:14 AM
வணக்கம் , தமிழில் நவீன கவிதை எழுச்சியுற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் தமிழ் நவீன கவிதை பல்வேறு பரிமாணங்களையும் ...
தலையங்கம் தலையங்கம் Reviewed by மறுபாதி on 9:14 AM Rating: 5

புல்லின் இதழ்கள்

9:13 AM
வோல்ட் விட்மன் தமிழில்: நலங்கிள்ளி இவை யாவும் உண்மையாகவே எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லா நாட்டிலுமுள்ள எல்லா மாந்தர்களின் சிந்தனைகளே. இவை எல்...
புல்லின் இதழ்கள் புல்லின் இதழ்கள் Reviewed by மறுபாதி on 9:13 AM Rating: 5

காதல்

9:09 AM
ந. பிச்சமூர்த்தி மாந்தோப்பு வஸந்தத்தின் பட்டாடை உடுத்திருக்கிறது மலர்கள் வாசம் கமழ்கிறது. மரத்திலிருந்து ஆண்குயில் கத்துகிறது. என்ன மதுரம்...
காதல் காதல் Reviewed by மறுபாதி on 9:09 AM Rating: 5

ஓர் இரவிலே

9:04 AM
வரதர் இருள்! இருள்! இருள்! இரவிலே , நடு ஜாமத்திலே , என் கால்கள் தொடும் பூமி தொடங்கி , கண் பார்வைக்கெட்டாத மேகமண்டலம் வரை இருள்! இர...
ஓர் இரவிலே ஓர் இரவிலே Reviewed by மறுபாதி on 9:04 AM Rating: 5

நவீன கவிதை சொல்லாக்கப் பிற்புலமும் அதன் வளர்ச்சியும் அறிமுகக் குறிப்புக்கள்

9:39 AM
நவீன கவிதை சொல்லாக்கப் பிற்புலமும் அதன் வளர்ச்சியும் சி.ரமேஷ் நவீனம் என்னும் சொல் புதியது , புதுமை , மறுமலர்ச்சி என்னும் பொருண்மையில் க...
நவீன கவிதை சொல்லாக்கப் பிற்புலமும் அதன் வளர்ச்சியும் அறிமுகக் குறிப்புக்கள் நவீன கவிதை சொல்லாக்கப் பிற்புலமும் அதன் வளர்ச்சியும் அறிமுகக் குறிப்புக்கள் Reviewed by மறுபாதி on 9:39 AM Rating: 5

தான்யா கவிதைகள்

9:37 AM
துருப்பிடித்துக் கறுத்த கடிகாரத்தின் செயற்பாட்டை விழுங்கி எழுகிறது ஓர் பருவப் பெண்ணின் கிளர்ச்சிகள் உயிர்ப்பைக் குரலிலும் காதலை மார்...
தான்யா கவிதைகள் தான்யா கவிதைகள் Reviewed by மறுபாதி on 9:37 AM Rating: 5
த. அஜந்தகுமாரின் ”ஒரு சோம்பேறியின் கடல்” த. அஜந்தகுமாரின் ”ஒரு சோம்பேறியின் கடல்” Reviewed by மறுபாதி on 9:31 AM Rating: 5
Powered by Blogger.