$வெளிவந்துவிட்டது ”மறுபாதி”யின் முதலாம் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்- மொழியாக்கக் கவிதைகளுக்கான சிறப்பிதழாக- தொடர்புகளுக்கு- marupaathy@gmail.com,தொலைபேசி-0094213008806$

Featured Posts

மறுபாதி இதழ் பற்றிய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் எதிர்பார்க்கின்றோம். தொடர்புகளுக்கு -marupaathy@gmail.com தொலைபேசி-00212053751

தலையங்கம்

9:25 AM
வணக்கம் , பெரும் அவலம் ஒன்றைத் தமிழ் மக் கள் சந்தித்து ஓராண்டு கடந்துவிட்டது. மிகக் கொடிய அவலங்களையும் சாவுகளையும் சந்தித்திருக்கின்ற மக...
தலையங்கம் தலையங்கம் Reviewed by மறுபாதி on 9:25 AM Rating: 5

காதல் பூங்கா

9:23 AM
ஆங்கில மூலம் - வில்லியம் பிளேக் தமிழில் - சத்தியதாசன் சென்றிருந்தேன் நான் காதலின் பூங்காவுக்கு முன்பொருபோதும் கண்டிராதவற்றைக் கண்டேன் ...
காதல் பூங்கா காதல் பூங்கா Reviewed by மறுபாதி on 9:23 AM Rating: 5
ஆகவே என்னை நீங்கள் கொலை செய்யலாம் ஆகவே என்னை நீங்கள்  கொலை செய்யலாம் Reviewed by மறுபாதி on 9:21 AM Rating: 5

ஈழத்து தமிழ்க் கவிதைப் புலத்தில் கவிஞனின் இயங்கியலும் இருப்பும்

9:11 AM
- சி.ரமேஷ் எம்.ஏ.நுஃமானைத் தொகுப்பாளராகக் கொண்டு 1969 பங்குனித் திங்களில் காலாண்டு கவிதை இதழாகப் பரிணமித்த “ கவிஞன் ” கலைமதிப் புடைய க...
ஈழத்து தமிழ்க் கவிதைப் புலத்தில் கவிஞனின் இயங்கியலும் இருப்பும் ஈழத்து தமிழ்க் கவிதைப் புலத்தில்  கவிஞனின் இயங்கியலும் இருப்பும் Reviewed by மறுபாதி on 9:11 AM Rating: 5

நானும் அவர்களும்

9:08 AM
- யோகி அவர்கள் வெகுதூரம் சென்றுவிட்டார்கள் தங்களை என்னிடமிருந்து பறித்துச் செல்வதாக நினைத்துக் கொண்டு முன்னையதிலும் அவர்கள் அ...
நானும் அவர்களும் நானும் அவர்களும் Reviewed by மறுபாதி on 9:08 AM Rating: 5

“மறுபாதி” இதழ் மூன்றின் கவிதைகள் சில குறிப்புகள்

9:05 AM
- ந.சத்தியபாலன் “ மறுபாதி ” கவிதைக்கான காலாண்டிதழ் நவீனத் தமிழ்க் கவிதைக்குத் தன்னாலான பணியினை மெய்யான சிரத்தையோடும் ஈடுபாட்டோடும் ஆற்றி ...
“மறுபாதி” இதழ் மூன்றின் கவிதைகள் சில குறிப்புகள் “மறுபாதி” இதழ் மூன்றின் கவிதைகள்  சில குறிப்புகள் Reviewed by மறுபாதி on 9:05 AM Rating: 5
Powered by Blogger.